Technidok - The golobal document solution in Central Europe
Technidok - The global document solution in Central Europe
English Čeština Slovenčina Francais Deutsch Italiano العربية Русский Español 中文 (簡體) 中文(繁体)
 

Reklamácie

     Ani napriek všetkým vykonaným opatreniam (viď časť Proces kontroly kvality) nie je vždy možné zabrániť niektorým nedostatkom. V takom prípade sa však svojich chýb nezriekame a okamžite ich v najkratšom možnom termíne riešime: a to nielen v zákonom stanovenej záručnej dobe, ale aj po jej uplynutí!

     Preklad podľa požiadavky zákazníka okamžite opravíme a až potom riešime, či skutočne išlo o nami spôsobené nedostatky v preklade alebo o preferenčné zmeny v terminológii alebo iné úpravy.

     Samozrejme od nás získate podrobne spracované nezávislé posúdenie a podľa jeho výsledku aj zodpovedajúcu kompenzáciu: zníženie výslednej ceny za danú zákazku, príp. zľavu z budúcej objednávky.

     Iba pre vašu informáciu: za minulý rok bol počet reklamácií 0,2 % zo všetkých zákaziek a pevne veríme, že tento rok budeme opäť o niečo lepší.


E-mail:technidok@technidok.cz

Ver. 1.0.6
WebMaster: Petr Kuttler