Technidok - The golobal document solution in Central Europe
Technidok - The global document solution in Central Europe
English Čeština Slovenčina Francais Deutsch Italiano العربية Русский Español 中文 (簡體) 中文(繁体)
 

Proces kontroly kvality

Proces kontroly kvality od zadania zákazky až po jej dodanie

     každý zákazník má priradeného svojho projektového manažéra, ktorý zabezpečuje celú komunikáciu so zákazníkom a stará sa o jeho požiadavky, od prvého kontaktu až po záležitosti týkajúce sa fakturácie - tým odpadá odovzdávanie zákazníka medzi jednotlivými oddeleniami firmy, čím sa uľahčuje a zrýchľuje celý proces.

     Po odsúhlasení kalkulácie zákazníkom vytvorí projektový manažér interný formulár, tzv. QA list (QA=Quality assurance), do ktorého sa zaznamenáva kompletný priebeh projektu za účelom prípadného budúceho dohľadania.

     Podľa daného odboru zvolí projektový manažér vhodného prekladateľa, ktorý sa orientuje v terminológii a má v danom odbore skúsenosti.

     Počas prekladu sa navyše vytvára špeciálny formulár s otázkami k danému projektu (tzv. Query sheet), ktorý sa následne zašle zákazníkovi na vysvetlenie: v drvivej väčšine prípadov ide o význam nejasných skratiek či termínov, prípadne o chyby v zdrojovom texte, ktoré je potrebné opraviť. Po získaní odpovedí od zákazníka sa preklad dokončí a zašle ďalšej osobe, ktorej materinský jazyk je jazyk prekladu, aby ho skontrolovala.

     Po dokončení korektúry nasledujú kontroly zo strany projektového manažéra, ktoré sa vykonávajú pomocou špeciálnych softvérových nástrojov (v prípade CAT nástrojov) alebo manuálne - napr. ide o kontrolu kompletnosti prekladu, overenie formátovania, číselných údajov v texte atď. Každý krok sa zaznamenáva do už spomínaného QA listu.

     Po dokončení vyššie uvedených kontrol sa preklad vo svojej finálnej podobe odošle zákazníkovi spolu so žiadosťou o potvrdenie jeho prijatia.

     Tým však naše služby ešte nekončia - v rámci našej ceny ponúkame aj kontrolu finálnych súborov po grafike (dtp) zadarmo. Aj ten najlepší preklad môžu pokaziť nesprávne vykonané grafické práce. Z našej skúsenosti sa často stáva, že dôjde k zámene štýlov, poškodeniu fontov atď. a finálny výsledok môže byť aj zarážajúci.

     Ak si navyše grafické práce objednáte priamo u nás spoločne s prekladom, získate na ne špeciálnu cenu.


E-mail:technidok@technidok.cz

Ver. 1.0.6
WebMaster: Petr Kuttler