Technidok - The golobal document solution in Central Europe
Technidok - The global document solution in Central Europe
English Čeština Slovenčina Francais Deutsch Italiano العربية Русский Español 中文 (簡體) 中文(繁体)
 

Reklamace

     Ani přes všechna učiněná opatření (viz sekce Proces kontroly kvality) není vždy možné zabránit některým nedostatkům. V takovém případě se však svých chyb nezříkáme a okamžitě je v nejkratším možném termínu řešíme: a to nejen v zákonem stanovené záruční lhůtě, ale i po jejím uplynutí!

     Překlad dle požadavku zákazníka okamžitě opravíme a teprvé poté řešíme, zda se opravdu jednalo o námi způsobené nedostatky v překladu nebo o preferenční změny v terminologii či jiné úpravy.

     Samozřejmě od nás obdržíte podrobně zpracované nezávislé posouzení a dle jeho výsledku i odpovídající kompenzaci: snížení výsledné ceny za danou zakázku příp. slevu z budoucí objednávky.

     Jen pro vaši informaci: za minulý rok činil počet reklamací 0,2 % ze všech našich zakázek a pevně věříme, že tento rok budeme opět o něco lepší.


E-mail:technidok@technidok.cz

Ver. 1.0.6
WebMaster: Petr Kuttler